Podłączamy się do wybranej instancji serwera za pomocą oprogramowania MS SQL Management Studio

Najlepiej, jeśli przed operacją odłączania zamknięte zostaną wszystkie aplikacje w sieci współpracujące z bazą.

Klikamy prawym przyciskiem myszy na wybranej bazie danych. Wybieramy kolejno polecenia Tasks oraz Detach.

W oknie potwierdzenia operacji widzimy nazwę odłączanej bazy. Możemy tutaj również aktywować opcję uprzedniego zamknięcia otwartych połączeń.

Zatwierdzamy operację naciskając OK.

Odłączona baza powinna zniknąć z grupy Databases sekcji "Object Explorer".

(ENG version) How to disconnect a database from MS SQL server