Uruchamiamy program MS SQL Management Studio

Podłączamy się do wybranej instancji serwera SQL.

W sekcji "Object explorer" pod nazwą podłączonego serwera klikamy prawym przyciskiem na grupie Databases i wybieramy polecenie Attach.

W oknie, które się otworzy wskazujemy plik bazy danych (mdf), który chcemy obsługiwać na serwerze. 

Automatycznie zostanie dodany do listy również plik logu (ldf).

Klikamy OK. Podłączona baza pojawi się na liście baz danych serwera.

(ENG version) How to connect mdf database file to MS SQL Server