FHU APLIKOMP M.Czyżak 

Przykładowe programy

Aplikacja w Access VBA/ Excel VBA do planowania i kalkulacji zużycia materiałów przy produkcji drzwi i okien z profili aluminiowych

Zrealizowana na potrzeby firmy produkcyjnej. Celem było usprawnienie obsługi zamówień i dokładniejsze szacowanie na podstawie zamówień zapotrzebowania na materiały, a także generowanie zestawień produkcyjnych.

 

 profile