APLIKOMP
APLIKOMP M.Czyżak

Przykładowe programy

Aplikacja webowa do obsługi zamówień hurtowni odzieży

Oprogramowanie wykonane w technologii ASP.NET/C# (webforms)  w połączeniu z serwerem MS SQL.

  • logowanie i kontrola uprawnień grup użytkowników
  • powiadomienia e-mail o dodaniu i zmianie statusu zamówienia
  • generowanie wymaganych analiz i zestawień, moduł raportowania

 Zamówienia 1