Przykładowe programy

Aplikacja webowa do obsługi zamówień hurtowni odzieży

Oprogramowanie wykonane w technologii ASP.NET/C# (webforms)  w połączeniu z serwerem MS SQL.

  • logowanie i kontrola uprawnień grup użytkowników
  • powiadomienia e-mail o dodaniu i zmianie statusu zamówienia
  • generowanie wymaganych analiz i zestawień, moduł raportowania

 zamowienia 1

 zamowienia 2

(ENG version) Website for clothing wholesaler - online orders registration