APLIKOMP
APLIKOMP

Przykładowe programy

Aplikacja www do obsługi zamówień hurtowych dla dystrybutora odzieży sportowej

System zamówień online wykonany w technologii ASP.NET/C# (webforms)  w połączeniu z serwerem MS SQL.

  • logowanie i kontrola uprawnień grup użytkowników
  • wymiana danych z aplikacją zamówień offline/desktop (mojego autorstwa) na stanowiskach przedstawicieli handlowych
  • powiadomienia e-mail o dodaniu i zmianie statusu zamówienia

 Zamówienia 1

Zamówienia 1